0%
درباره یاس

مشخصات و سوابق مرکز

سابقه فعالیت

 این مرکز در سال 1384 با دریافت مجوز رسمی از سازمان ملی جوانان کار خود را آغاز نمود و در ادامه با شکل گیری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره بعنوان مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده پروانه فعالیت دریافت نمود .

این مرکز اولین مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در منطقه 5 تهران می باشد .

اهداف مرکز

  1. ارائه خدمات تخصصی به مراجعان در مسایل فردی و خانوادگی به صورت حضوری و غیرحضوری .
  2.  ارائه خدمات روان شناسی به مراجعان در قالب جلسات گروهی و کارگاههای آموزشی
  3. همکاری با سازمان ها و دستگاههای مختلف در زمینه گزینش و استخدام نیروهای کارآمد
  4. ارائه خدمات مشاوره ایی و روان شناختی به سازمانها ودستگاههای طرف قرارداد
  5. انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی در زمینه های مختلف

دستگاهها و سازمانهای طرف قرارداد

این مرکز در طول مدت فعالیت با سازمانها و مراکز متعددی قرارداد همکاری داشته که برخی از مراکز طرف قرارداد او به شرح ذیل می باشد .

  1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  2. بانک تجارت
  3. دانشکده نفت تهران

همچنین اقدامات اولیه برای عقد قرارداد و با بانکهای کشاورزی و سپه و همچنین وزارت نفت صورت پذیرفته است .

مشاوران مرکز

یکی از اصول اولیه و اساسی مرکز ارائه خدمات حرفه ای به مراجعان گرانقدر می باشد . به همین دلیل در طول این سالها تلاش نموده است تا با دعوت از همکاران و مشاوران توانمند نسبت به تحقق هدف فوق مبادرت نماید .

در حال حاضر همکاران این مرکز علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی مرتبط و تجارب حرفه ایی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی صلاحیت های و علمی و اخلاقی آنان نیز مورد تأیید قرارگرفته است .

افزودن ماژول جدید