0%
مشاوران مرکز

مشاوران مرکز

جناب آقای غلامحسن حدادی

جناب آقای غلامحسن حدادی

جناب آقای غلامحسن حدادی

دکتری مشاوره مشاور تحصیلی ، خانواده و ازدواج

جناب آقای امید زاهدی

جناب آقای امید زاهدی

جناب آقای امید زاهدی

دکتری روان شناسی مشاور تحصیلی وکنکور

جناب آقای مجید یونسی

جناب آقای مجید یونسی

جناب آقای مجید یونسی

کارشناس ارشد روان شناسی مشاور شغلی وسازمانی

جناب آقای دکتر علی زارعی

جناب آقای دکتر علی زارعی

جناب آقای دکتر علی زارعی

متخصص اعصاب و روان روانپزشک

سرکار خانم دکتر فروزان علایی نوین

سرکار خانم دکتر فروزان علایی نوین

سرکار خانم دکتر فروزان علایی نوین

دکتری حقوق و وکیل پایه یک مشاور امور حقوقی ،کیفری،طلاق وخانواده

سرکار خانم فرزانه خاکی صدیق

سرکار خانم فرزانه خاکی صدیق

سرکار خانم فرزانه خاکی صدیق

کارشناس ارشد روان شناسی مشاور خانواده

سرکار خانم راحله میبدی

سرکار خانم راحله میبدی

سرکار خانم راحله میبدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی روان سنج و نوروفید بک مشاور کودک

سرکار خانم فهیمه حمزه نژادی

سرکار خانم فهیمه حمزه نژادی

سرکار خانم فهیمه حمزه نژادی

کارشناس ارشد روان شناسی روانشناس و درمانگر کودک ،اختلالات یادگیری و بیش فعالی

سرکار خانم فاطمه رحمانی

سرکار خانم فاطمه رحمانی

سرکار خانم فاطمه رحمانی

دکتری روان شناسی مشاور ازدواج و خانواده

سرکار خانم حمیراعبدالمحمدی

سرکار خانم حمیراعبدالمحمدی

سرکار خانم حمیراعبدالمحمدی

دکتری مشاوره (تدوین رساله) مشاور ازدواج و خانواده

افزودن ماژول جدید