مشاوران مرکز

مشاوران مرکز

آقای دکتر غلامحسن حدادی آقای دکتر غلامحسن حدادی
آقای دکتر غلامحسن حدادی

دکتری مشاوره مشاور تحصیلی ، خانواده و ازدواج

خانم دکتر مریم بهرامی خانم دکتر مریم بهرامی
خانم دکتر مریم بهرامی

دکترای مشاوره و روانشناسی ، مشاوره فردی و کودک با کلیک روی عکس رزومه مشاور را مشاهده فرمایید.

آقای امید زاهدی آقای امید زاهدی
آقای امید زاهدی

دکتری روان شناسی مشاور تحصیلی وکنکور

 خانم فرزانه خاکی صدیق خانم فرزانه خاکی صدیق
خانم فرزانه خاکی صدیق

کارشناس ارشد روان شناسی مشاور خانواده

 آقای دکتر علی زارعی آقای دکتر علی زارعی
آقای دکتر علی زارعی

متخصص اعصاب و روان روانپزشک

خانم دکتر فروزان علایی نوین خانم دکتر فروزان علایی نوین
خانم دکتر فروزان علایی نوین

دکتری حقوق و وکیل پایه یک مشاور امور حقوقی ،کیفری،طلاق وخانواده

خانم دکتر حمیرا عبدالمحمدی خانم دکتر حمیرا عبدالمحمدی
خانم دکتر حمیرا عبدالمحمدی

دکتری مشاوره ،مشاور ازدواج و خانواده

 خانم فاطمه رحمانی خانم فاطمه رحمانی
خانم فاطمه رحمانی

دکتری روان شناسی مشاور ازدواج و خانواده

افزودن ماژول جدید
0%