مشاوران مرکز

مشاوران مرکز

جناب آقای غلامحسن حدادی

جناب آقای غلامحسن حدادی

جناب آقای غلامحسن حدادی

دانشجوی دکتری مشاوره/تحصیلی ، خانواده و ازدواج

جناب آقای امید زاهدی

جناب آقای امید زاهدی

جناب آقای امید زاهدی

روان شناسی / مشاور تحصیلی وکنکور

جناب آقای دکتر علی زارعی

جناب آقای دکتر علی زارعی

جناب آقای دکتر علی زارعی

متخصص اعصاب و روان / روانپزشک

سرکار خانم دکتر فروزان علایی نوین

سرکار خانم دکتر فروزان علایی نوین

سرکار خانم دکتر فروزان علایی نوین

دکتری حقوق و وکیل پایه یک/ مشاور امور حقوقی ،کیفری،طلاق وخانواده

سرکار خانم راحله میبدی

سرکار خانم راحله میبدی

سرکار خانم راحله میبدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی / روان سنج و نوروفید بک

سرکار خانم سلطانی

سرکار خانم سلطانی

سرکار خانم سلطانی

دانشجوی دکتری روان شناسی / مشاور خانواده وزوج درمانگر

سرکار خانم فرزانه خاکی صدیق

سرکار خانم فرزانه خاکی صدیق

سرکار خانم فرزانه خاکی صدیق

کارشناس ارشد روان شناسی / مشاورخانواده و روان‌شناس

سرکار خانم حمیراعبدالمحمدی

سرکار خانم حمیراعبدالمحمدی

سرکار خانم حمیراعبدالمحمدی

دانشجوی دکتری مشاوره / مشاور ازدواج و خانواده

سرکار خانم فرشته ملاخواه

سرکار خانم فرشته ملاخواه

سرکار خانم فرشته ملاخواه

کارشناس ارشدروان شناسی / مشاورکودک و نوجوانان

سرکار خانم فرزانه حسن زاده

سرکار خانم فرزانه حسن زاده

سرکار خانم فرزانه حسن زاده

دانشجوی دکتری روان شناسی/ مشاور کودک و نوجوان و خانواده

سرکار خانم فاطمه رحمانی

سرکار خانم فاطمه رحمانی

سرکار خانم فاطمه رحمانی

دانشجوی دکتری روان شناسی / مشاور ازدواج و خانواده

0%