0%
مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

 

بسته مشاوره ای پیش از ازدواج

انتخاب همسر یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد محسوب می شود .

به خصوص در دنیای امروز که شناخت افراد با پیچیدگی های فراوانی همراه است آمار بالای طلاق

به خصوص در شهرهای بزرگ بیانگر عدم توجه دختران و پسران به معیارهای یک زندگی با دوام

و نگاه تک بعدی ( احساسی ) آنان به موضوع ازدواج است .

بنابراین اگر جویای خوشبختی و آرامش پایدار هستید باید امکانات دانش خود را افزایش

و از متخصصان کمک بگیرید .

ما در فرآیند مشاوره بسته ایی را فراهم کرده ایم که به دختران و پسران پیشنهاد می کنیم .

  1. جلسه آشنایی با حضور دختر و پسر در جلسه به صورت انفرادی و مشترک و بیان انگیزه ها و نظرات و آشنایی با معیارها و ملاکها ازدواج توسط مشاور
  2. اجرای تست شخصیتی بر روی دختر و پسر و ارزیابی ویژگی های شخصیتی هر یک از آنان
  3. تفسیر تست شخصیتی و تبیین ویژگی های خاص آزمون شوندگان
  4. ارائه پرسشنامه شناخت روحیات شخصی و باورهای فردی و خانوادگی دختر و پسر جهت تکمیل در منزل
  5. بررسی و مقایسه پاسخهای ارائه شده و تبیین نکات مهم پرسشنامه ها
  6. دعوت از والدین دختر و پسر در صورت ضرورت و ارائه نکات مشاوره ایی به آنان
  7. جلسه جمع بندی با حضور دختر و پسر و ارائه نظرات و پیشنهادات پایانی
  8. معرفی کتابهای مفید در راستای افزایش دانش و مهارت طرفین
  9. اجرای آزمون MMPI و یا Milon بر روی زوجین، با هدف ارزیابی روان شناختی طرفین در صورت تشخیص مشاور.

مجموع جلسات مشاوره پیش از ازدواج به طور تقریبی بین 4 تا 8 جلسه می باشد .

 

افزودن ماژول جدید