0%
مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصيلي

برنامه ريزي تحصيلي،  ناتوانيهاي يادگيري، افت تحصيلي و انتخاب رشته تحصيلي

 

باید بپذیریم که امروزه تحصیل و یادگیری یکی از فعالیت های روزمره افراد به شمار می رود  از طرفی موفقیت تحصیلی حاصل تلاش منظم و هدفمند است و نمی توان انتظار داشت که فردی بدون کسب مهارت های لازم به موفقیت دست یابد.

از سوی دیگر یکی از دغدغه های اساسی والدین نحوه کمک به پیشرفت تحصیلی فرزندانشان است، ما در دپارتمان مشاوره تحصیلی کمک های ذیل را به مراجعان ارائه می کنیم:

 

1- شناسایی و درمان اختلالات یادگیری در دانش آموزان دبستانی

2- آموزش های مهارت ها و تکنیک های یادگیری بهتر به دانش آموزان

3- ارئه راه کارهای تخصصی به والدین در جهت کاهش دغدغه های آنان در خصوص مشکلات تحصیل فرزندان

4- برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان متوسطه

5- برنامه ریزی و پشتیبانی تخصصی دانش آموزان سال آخر و کنکوری ها

6- پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

7- راه های تخصصی والدین و دانش آموزان در جهت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

8- انتخاب رشته تخصصی دانش آموزان کنکوری

افزودن ماژول جدید