0%
روان درمانی (اضطراب،افسردگی، وسواس و ...)

روان درمانی

روان درمانی :

یکی از ویژگی های انسان های سالم تاب آوری و سازگاری یا مسایل خانوادگی است.

اما گاهی فشارها و مشکلات زندگی افزایش می یابد و برخی افراد بدلیل فقدان مهارت های مفابله با استرس ها و مشکلات دچار بحران های روحی و آسیب های روان شناختی می شوند که می بایست تحت درمان قرار گیرند.

همکاران ما در مسایل ذیل می توانند خدمات تخصصی ارائه کنند:

1- درمان مشکلات اضطراب

2- درمان وسواس

3- درمان افسردگی

4- درمان مشکلات جنسی و زناشویی(سکس تراپی)

5- درمان مشکلات و اختلالات شخصیتی

افزودن ماژول جدید