0%
مشاوره نوجوان

مشاوره نوجوان

رشد كودك، ويژگيهاو بحرانهاي نوجواني، مشكلات و اختلالات رفتاري از قبيل ، پرخاشگري، تيك، شب ادراري، دروغگويي و ...

 

 

دوران نوجوانی همواره یکی از حساس ترین دوران زندگی انسان ها محسوب می شود و عمدتا والدین در این سنین با فرزندانشان با مشکل مواجه می شوند.

روان شناسان معتقدند ناآگاهی والدین در شناخت دوره نوجوانی و توجه به ظرافت های رفتار با نوجوان می تواند کانون خانواده را با مشکلات و آشوب های زیادی مواجه کند. همکاران ما در این حوزه خدمات ذیل را به شما ارائه می کند :

 

 

1- آموزش ویژگی های رشدی نوجوانان

2- آموزش ویژگی های بلوغ به نوجوانان و والدین

3- کمک به حل بحران های ارتباطی بین فرزندان و والدین