کیانی

    معرفی مدیر مرکز   

نام و نام خانوادگي: اردشیر کیانی ماسوله  

 • دانشجوی دکتری مشاوره
 • حوزه تخصص وفعالیت : ازدواج ،خانواده وتحصیلی

 

     سوابق پژوهشي:

 1. مقاله ویژگیهای شخصیتی و رعایت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان شناسان فصلنامه اندیشه و رفتار شماره8 - سال1387
 2. مقاله مؤلفه های مرتبط با اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان فصلنامه تازه های مشاوره  - جلد 9  شماره 35-سال 1385
 3. مقاله ساخت واعتبار یابی مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران وروان شناسان فصلنامه پژوهشهای مشاوره  جلد13 شماره 49- سال 1393

مقالات چاپ شده در مجلات علمی، ترویجی:

  1. کیانی ، اردشیر  1387؛ مهارتهای لازم در زندگی مشترک ، مجله هفت روز زندگی شماره 59
  2. کیانی ، اردشیر  1387؛ بهداشت روانی ، مجله هفت روز زندگی شماره 60
  3. کیانی ، اردشیر  1387؛ لبخند اکسیر جوانی ، مجله هفت روز زندگی شماره 53
  4. کیانی ، اردشیر  1387؛ بیش فعالی  ، مجله هفت روز زندگی شماره 57
  5. کیانی ، اردشیر  1387؛ نقش مدیریت زمان در بهبود زندگی ، مجله هفت روز زندگی شماره 55
  6. کیانی ، اردشیر  1387؛ پارامترهای دوستی ، مجله هفت روز زندگی شماره 59
  7. کیانی ، اردشیر  1387؛ آیا کودکتان نا آرام است ؟ ، مجله هفت روز زندگی شماره 95
  8. کیانی ، اردشیر  1387؛ نقش مهارتهای ارتباط در سلامت روان ، مجله هفت روز زندگی شماره 92
  9. کیانی ، اردشیر  1387؛ مهارتهای یادگیری و مطالعه ، مجله هفت روز زندگی شماره های 102الی112
  10. کیانی،اردشیر1394؛ رشد مسیر شغلی در دوران کودکی، ماهنامه مشاوره تربیتی ، تحصیلی ، شغلی شماره 1

كتاب‌ها (تأليفات):

 

 1. کیانی ،اردشیر.( 1385) چهل حدیث تربیتی . تهران : انتشارات پیام آزادی
 2. کیانی ،اردشیر.( 1387) برنامه ریزی تحصیلی. تهران : انتشارات ورای دانش/ بیش از18چاپ
 3. کیانی ،اردشیر.( 1389) مهارت های تحصیلی. تهران : انتشارات ورای دانش /چاپ هفتم
 4. کیانی ،اردشیر.( 1390) اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان. تهران : انتشارات ورای دانش/چاپ دوم
 5. کیانی ،اردشیر.( 1395)فوت وفن امتحان تهران : انتشارات اوستای پارسیان
 6. کیانی ،اردشیر وهمکاران.( 1395) راهبردهای یاددهی ویادگیری. تهران : انتشارات اوستای پارسیان
 7. کیانی ،اردشیر.( 1395) تعلیم وتربیت کودکان محروم از پدر. تهران : انتشارات اوستای پارسیان

سوابق شغلي:

 1. واحد فرهنگي جامعه تعليمات اسلامي وبنياد فرهنگي كوثر
 2. مشاور دبيرستان های تهران از جمله دبیرستان ماندگار البرز و دبیرستانهای استعدادهای درخشان و نمونه تهران
 3. كارشناس نظارت وارزشيابي وبازرسی آموزش وپرورش تهران
 4. مدرس رسمی آموزش خانواده آموزش وپرورش شهر تهران
 5. مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان کشور
 6. مشاور رسمی مراکز مشاوره خانواده شهر تهران
 7. مدرس شهاب در مناطق شهر تهران ودانشگاه فرهنگیان                                                                 
 8. مشاور وروان شناس دانشکده نفت تهران
 9. مدیر مرکز تخصصی مشاوره ازدواج وتحکیم خانواده بادریافت مجوز از سازمان نظام روان شناسی ومشاوره

سوابق تدریس درکارگاه ها و دوره های آموزشی:

  1. آموزش  اصول حقوق بشردوستانه معلمان
  2. اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی کارشناس مسئولان مناطق شهر تهران
  3. اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی کارشناس مسئولان مناطق مهارتهای زندگی ، فرهنگیان
  4. مدیران کارامد، مدارس پیشرو، مدیران مدارس ابتدایی استانهای خوزستان ، بوشهر 
  5. راهبردهای مطالعه و یادگیری معلمان مدارس
  6. آموزش اصول روان شناختی و مهارتهای ارتباط رانندگان سرویس شهر تهران
  7. آموزش زوجین جوان در قالب طرح مطلع مهر، امور بانوان استانداری تهران،
  8. شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) ، معلمان مناطق
  9. اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی مشاوران
  10. کارگاه آموزش پیش از ازدواج مشاوران
  11. شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

 

کارگاهها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

بالغ بر 1500ساعت سابقه حضور در کارگاه ها ودوره های آموزشی

  1. تربیت مدرسان آموزش خانواده
  2. مشاوران نظام جدید
  3. کارگاه آموزشی سوء مصرف مواد وازدواج ،دانشگاه تهران .
  4. کارگاه آموزشی ازدواج ،دانشگاه تهران.
  5. دوره آموزش تربیت مدرسان ارشدحقوق بشردوستانه، مجری صلیب سرخ جهانی                                                 
  6. کارگاه آموزشی توانمندسازی والدین
  7. کارگاه آموزشی سلامت جنسی
  8. کارگاه آموزشی سیمای مشاوره در آیینه مذهب
  9. کارگاه آموزشی فنون و مهارتهای مشاوره
  10. کارگاه آموزشی گروه درمانی شناختی
  11. مبانی تربیت اسلامی  
  12. اخلاق حرفه ای مشاوران
  13.  کنگره بین المللی اخلاق حرفه ای پزشکان
  14. کارگاه آموزشی انتخاب رشته دانشگاه  سازمان سنجش  
  15. راهبردهای ارتقای بهداشت روانی و اجتماعی
  16.  حقوق اجتماعی معلمان اردیبهشت
  17. کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد ،دوره مقدماتی،میانی،تکمیلی،120ساعت.دانشگاه تهران
  18.  کلیات روان شناسی رشد
  19. گارگاه آموزشی زوجین جوان "مطلع مهر"  استانداری تهران
  20. روان شناسی تفاوتهای فردی
  21. شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی
  22. حقوق نوجوان و جوان بهمن
  23. اختلالات رفتاری جوانان و روشهای اصلاح
  24. ارتباطات و روابط انسانی اسف
  25. انگیزش در آموزش و پرورش اسفند
  26. مشاوره فردی و تکنیکهای آن
  27. آسیب شناسی و پیشگیری از مشکلات جنسی
  28. رفتارهای بهنجار و نابهنجار نوجوانان
  29. تربیت مدرسان طرح کشوری شهاب (شناسایی وهدایت استعدادهای برتر
  30. کارگاه پیشگیری از خودکشی ومصرف مشروبات الکلی
0%