0%
رازهایی درباره زنان

رازهایی درباره زنان

این اثر را بخوانید تا رویاهای همسرتان تحقق بخشد.

در این کتاب خواهید آموخت:

 

  • سه نیاز پنهان که در بین تمامی زن ها مشترک است
  • هفت افسانه از باورهای مردها نسبت به زنان و دلایل غلط بودن آنها
  • چگونه خشم زنها را شعله ور نکنید
  • بیست عامل سرد مزاجی جنس ی زنها
  • چه چیزی زن ها را به لحاظ جنس ی تحریک می کند
  • رازهایی درباره ی روابط جنس ی که زن ها دوست دارند مردها بدانند
  • چگونه نبرد قدرت را به همکاری و تشریک مساعی بدل کنید
  • روش ها و راهکارهایی برای عشق ورزی هر چه بیشتر
  • اگر شما یک مرد هستید