0%
روان شناسی زن

روان شناسی زن

 

این کتاب یکی از آثار عمیق علمی کارن هورنای، پزشک و روانکاو است. این کتاب، نتیجه بررسی روحیات و رفتار صدها زنی است که برای دریافت مشاوره و مداوا به نویسنده مراجعه کرده‑اند. هورنای به مددد مطالعه و تحلیل اسطوره‑ها، ادبیات و آداب و رسوم اقوام، یافته‑های مردم شناسی، به این پرسش که تفاوت رفتار زن و مرد و نگرش جامعه بشری نسبت به زن از کجا ناشی می‑شود، پاسخ می‑گوید. زن هراسی مردان، سردمزاجی، وسواس، ...