0%
معجزه صمیمیت

معجزه-صمیمیت

در روابط زنان و مردان، در روابط همسران، در زندگی زناشویی، در ایجاد ارتباطات اجتماعی. ..

چکیده بیش از 150 جلد کتاب روانشناسی خانواده به همراه معرفی بیش از 300 مرکز مشاوره در کشور -

این کتاب را نخوانید مگر آنکه ... درصدد ازدواج بوده و می‌خواهید زندگی توام با شادکامی و سعادت داشته باشید. ... ازدواج کرده و قصد داشته باشید که همسرتان را برای همیشه خوشبخت سازید. ... در پی کشف و دانستن راهکارهایی در جهت ایجاد صمیمیت بیشتر در روابط خود با همه باشید.