0%
آموزش توالت رفتن به کودکان

آموزش توالت رفتن به کودکان

اینکه بدانیم چگونه و از چه زمانی, دیگر کودک را پوشک نکنیم کمی مشکل است. این کتاب تمامی گزینه و انتخاب‌های شما را مد نظر می‌آورد و به شما کمک می‌کند تا ببینید که دقیقا چه زمانی فرزندتان آماده شروع این کار است و همچنین بهترین روش را برای شروع اینکار در پیش بگیرید .