0%
مشاوره حقوقی و طلاق

مشاوره حقوقی و طلاق

 

مشاوره حقوقی و طلاق:

 

در برخی مواقع خانواده ها ناگزیر به ورود به عرصه های حقوقی برای احقاق حقوق خویش می باشند.

خدمات ذیل توسط مشاور حقوقی مرکز ارائه می گردد:

1- مشاوره حقوقی به زوجین قبل از طلاق

2- مشاوره حقوقی به خانواده ها در خصوص مسایل خانوادگی و مسایل مالی