مستعلمی

معرفی مشاور

فروزان مستعلمی

کارشناس ارشد مشاوره

حوزه تخصصی و فعالیت:ازدواج -زوج-خانواده-رواندرمانگر افسردگی اضطراب فوبی و طرحواره درمانگر

سوابق پژوهشی:

 تاثیر اموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دانش اموزا ن دختر نابینا دبیرستان نرجس تهران ۸۱-۸۲

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

تاثیراموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دانش اموزان نابینا

در فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی زمستان ۸۴

سوابق شغلی:

 1.  مشاور دبیرستان سپیده کاشانی
 2. مشاور مراکز مشاوره نیروی انتظامی تهران۸۱-۸۳
 3. مشاور و روان شناس مرکز بهداشتی درمانی شهید غفاری شهرک اکباتان   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران۸۵-۹۱
 4. مشاور پروژه پیشگیری از ایدز سازمان یونیسف۸۵-۹۱
 5. کلینیک ساج سعادت اباد۸۶-۹۲
 6. مجتمع پزشکی رازی از ۸۷ ادامه دارد
 7. مجتمع پزشکی شاهین از۹۴ادامه دارد
 8. مرکز مشاوره یاس از۸۷ادامه دارد

سوابق تدریس در کارگاههای آموزشی:

 1. برگزاری ده دوره اموزش مهارتهای زندگی برای نوجوانان در مدارس و مراکز بهداشتی درمانی
 2. برگزاری کارگاههای مهارتهای فرزند پروری در مدارس منطقه ۵اموزش پرورش تهران و مراکز بهداشتی درمانی
 3. برگزاری دوره اموزشی مهارتهای زناشویی و سلامت جنسی در مراکز بهداشتی درمانی

گارگاهها و دوره های اموزشی گذرانده شده:

 1. سابقه حضور در بیش از  هزار ساعت اموزش در زمینه زوج خانواده و رواندرمانی
 2. زوج درمانی هیجان مدار
 3. درمان شناختی رفتاری خیانت های زناشویی
 4. درمان شناختی رفتاری وسواس
 5. کاربرد مهارت جرات مندی در تعاملات زوج و خانواده
 6. تنظیم هیجانی و اعتیاد
 7. طرحواره درمانی مشکلات همسران
 8. درمان شناختی رفتاری  اختلالات خلقی
 9. مشاوره ازدواج
 10. خانواده درمانی رویکرد ستیر
 11. نظریه خانواده درمانی بوین
 12. زوج درمانیشناختی رفتاری
 13. تشخیص و درمان اختلالات جنسی
 14. مشاوره تلفتیHotLine
 15. سلامت جنسی خانواده
 16. اصول ارزیابی و مداخلات روان شناختی
 17. سنپوزیوم روابط فرا زناشویی
 18. مشاوره قبل از ازدواج
 19. دوره صد ساعته رفتار درمانی شناختی رفتاری
 20. مربیگری مهارتهای ازدواج
0%